Skip to main content

Hva er «caching»?

Publisert: 18/03/2024

Kunde: Det jeg endret på i backend blir ikke oppdatert i nettbutikken på skjermen min?
Support: Det kommer av caching
.
Kunde: OK, men hva betyr det? Og er det ingen som ser endringene mine nå?

Vi forklarer caching

Caching refererer til prosessen ved å midlertidig lagre data et sted, for å gi rask tilgang senere. Dette brukes vanligvis for å redusere tiden det tar å hente informasjon fra sin opprinnelige kilde, for eksempel en database eller et eksternt nettsted. Når data er hentet første gang, kan de lagres i en hurtigbuffer, og ved senere forespørsler kan de hentes fra hurtigbufferen, i stedet for å måtte lastes på nytt fra den opprinnelige kilden. Dette bidrar til å forbedre ytelsen og redusere belastningen på systemet.

Hva blir cachet?

I en nettbutikk blir vanligvis elementer som nettsidefiler (som HTML, CSS og JavaScript), bilder, produktbilder, produktbeskrivelser, priser og andre statiske eller dynamiske data cachet. Dette gjøres for å forbedre ytelsen til nettbutikken ved å redusere lastetiden for sidene. Når en bruker besøker nettbutikken, kan elementene som er cachet lastes raskt fra lokal lagring på brukerens enhet, eller fra en mellomlagringsenhet på serveren, i stedet for å måtte hentes fra nettbutikkens server eller en annen ekstern kilde hver gang. Dette bidrar til å gi en raskere, mer responsiv og behagelig handleopplevelse for kundene, samtidig som det reduserer belastningen på nettbutikkens servere.

Hvor lenge er noe cachet?

Varigheten av caching varierer avhengig av hvordan det er konfigurert og hvilken type caching som brukes. Generelt sett kan caching vare alt fra noen få minutter til flere uker eller måneder. Noen vanlige varigheter inkluderer:

 1. Kortvarig caching: Noen ressurser, som for eksempel bilder eller CSS-filer, kan cachet i bare noen få minutter eller timer. Dette er nyttig for å redusere belastningen på serveren og forbedre ytelsen uten å risikere at brukerne ser utdatert innhold.
 2. Langvarig caching: Andre ressurser, spesielt statiske filer som sjelden endres, kan cachet i uker eller til og med måneder av gangen. Dette inkluderer ofte elementer som logoer, JavaScript-biblioteker og skrifttyper.
 3. Dynamisk caching: Noen ganger kan caching være dynamisk, noe som betyr at data blir cachet for en bestemt periode og deretter automatisk oppdateres når denne perioden utløper. Dette er vanlig for dynamiske data som produktpriser eller lagerstatus, som kan endres hyppigere.
 4. Manuell oppdatering: I noen tilfeller kan nettstedsadministratorer manuelt oppdatere cachingen for å sikre at brukerne alltid ser den nyeste informasjonen. Dette kan være nødvendig hvis det for eksempel har vært endringer i produktpriser eller lagerstatus.

Samlet sett er det ikke en fast regel for hvor lenge caching varer, og det avhenger av nettstedets behov og konfigurasjon. Det er vanligvis en avveining mellom ytelsesgevinster og hvor oppdatert informasjonen skal være.

Kan man unngå caching?

Ja, det er mulig å unngå caching i en nettbutikk, selv om det vanligvis ikke anbefales på grunn av de potensielle negative konsekvensene det kan ha for ytelsen til nettbutikken. Her er noen grunner til hvorfor noen kanskje vurderer å unngå caching:

 1. Oppdateringshyppighet: Hvis nettbutikken oppdateres svært hyppig, for eksempel med endringer i produktpriser, lagerstatus eller andre dynamiske data, kan caching føre til at brukerne ser utdatert informasjon.
 2. Personlig tilpassede data: Hvis nettbutikken viser personlig tilpassede data for hver bruker, for eksempel anbefalte produkter basert på tidligere kjøp eller surfevaner, kan caching gjøre det vanskelig å gi en relevant opplevelse for hver bruker.
 3. Sikkerhetsmessige hensyn: Noen ganger kan caching føre til sikkerhetsproblemer, spesielt hvis sensitiv informasjon blir cachet og deretter utilsiktet delt med andre brukere.
 4. Kompleksitet i implementering: Noen nettbutikker kan ha en svært kompleks struktur eller integrasjon med tredjepartsverktøy som gjør det vanskelig å implementere caching effektivt uten å introdusere uønskede bivirkninger.

Selv om det er mulig å unngå caching, bør det gjøres med forsiktighet, og man bør vurdere de potensielle konsekvensene nøye. I de fleste tilfeller er det bedre å bruke en kombinasjon av cachingstrategier for å balansere ytelse og oppdateringskrav.

Hvordan ser jeg de siste endringene på en nettside?

Prøv først med en «hard-refresh». En hard oppdatering (Ctrl+Shift+R på windows eller Cmd+Shift+R på Mac) sikrer at all data, skript, stilark og andre ressurser blir lastet ned på nytt. Nettleseren bruker ikke de lokalt cachete versjonene av disse ressursene.

Et annet alternativ er incognito-vindu / privat-visning / in-private visning (kjært barn har mange navn på ulike browsere). Alle faner åpnet i incognito-modus er isolert fra hverandre og fra resten av nettleseren. Dette betyr at data lagret i én incognito-fane (som midlertidige filer eller informasjonskapsler) ikke deles med andre faner, selv innenfor samme incognito-sesjon. Denne isolasjonen beskytter mot kryssesjonsdatalekkasje og sikrer at ingen persistent cache brukes på tvers av nettsteder eller nettlesersesjoner.

Opplever du fortsatt problemer har nesten alle våre nettsider verktøy som Breeze eller Object Cache som lar deg skylle cachen. De tre metodene nevnt over vil fungere i 90% av tilfeller, men av og til støter du på caching også på server-nivå. Er det kritiske oppdateringer som skal gjøres, ta gjerne kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg å skylle cachen også her.

Blir nettleseren «refreshet» automatisk?

Oppdateringsfrekvensen for en cashet nettside i nettleseren avhenger av flere faktorer, inkludert hvordan caching er konfigurert på serveren og i nettleseren, samt nettleserens egne retningslinjer for håndtering av hurtigbufferen. Generelt sett kan en cashet nettside oppdateres i følgende tilfeller:

 1. Cache utløpsperiode: Hvis nettstedet er konfigurert med en utløpsperiode for hurtigbufferen, vil nettleseren be om en ny versjon av nettsiden når denne perioden utløper. Dette kan være noen få minutter, timer, dager, uker eller til og med måneder, avhengig av hvordan cachingen er satt opp.
 2. Endring i URL eller ressursstien: Hvis URL-en til en ressurs endres, for eksempel ved å legge til eller endre en parameter, vil nettleseren anse det som en ny forespørsel og hente den nye versjonen av ressursen fra serveren i stedet for å bruke hurtigbufferen.
 3. Innstillingene for nettleseren: Noen nettlesere kan ha egne innstillinger eller mekanismer for å administrere hurtigbufferen og bestemme hvor ofte cashede nettsider oppdateres. Disse innstillingene kan variere fra nettleser til nettleser.

Det er viktig å merke seg at selv om en nettside er cashet i nettleseren, kan det hende at visse deler av siden, som dynamisk generert innhold eller ressurser som er merket som «ikke-cachebare», ikke vil bli lagret i hurtigbufferen og derfor vil bli oppdatert hver gang siden lastes.